Ispit:


Propisi 1

Broj bodova:


49

Komentar:


Odgovore upisujte bez mjernih jedinica (mm, cm, m, km/h itd.).

1. Što je kolnik? (1) *


2. Što je preglednost? (1) *


3. Kada vozač ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom na cesti? (1) *


4. Kako će postupiti kulturan vozač u situa­ciji kao na slici? (1) *


5. Smije li vozač vozila B kategorije, kojem je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, u vrijeme kada obavlja te poslove upravljati vozilom ako u organizmu ima alkohola? (1) *


6. U kojim će uvjetima prianjanje guma na cesti biti bolje? (1) *


7. Čemu ovisi duljina potrebnog razmaka od vozila ispred u situaciji kao na slici? (1) *


8. Kako ćete postupiti nakon ovoga promet­nog znaka? (1) *


9. Koji oblik u pravilu, imaju prometni znakovi izričitih naredaba? (1) *


10. Na što ukazuje ovaj prometni znak s do­punskom pločom? (1) *


11. Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak? (1) *


12. Na što vozača obvezuje žuto treptavo svjetlo na semaforu? (1) *


13. Čemu služi isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici? (1) *


14. Što je označeno žuto-crnim plohama u situaciji kao na slici? (1) *


15. Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i znak koji daje policijski službenik kao na slici? (1) *


16. Što vozaču omogućuje prepoznavanje i izbjegavanje mogućih opasnih situacija tijekom vožnje? (1) *


17. Kada je za vozača iznimno važna prilagodba očiju na svjetlo i tamu? (1) *


18. Kako treba postupiti vozač koji je susti­gao vozilo ispred tijekom vožnje u situa­ciji kao na slici? (1) *


19. Vozite cestom i uočite pješaka koji hoda kolnikom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


20. Zašto su vozači bicikla opasni u prometu? (1) *


21. Kako mora postupiti vozač prema vozilu javnog prijevoza putnika kada se to vozi­lo uključuje u promet sa stajališta koje se nalazi izvan kolnika? (1) *


22. Kojom se stranom kolnika mora kretati vozač ako se svojim vozilom vozi unatrag? (1) *


23. Zašto se vozač mora približavati raskrižju s povećanim oprezom? (1) *


24. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


25. Zbog čega morate, u situaciji kao na sli­ci, propustiti crveni automobil? (1) *


26. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


27. Zbog čega ste u situaciji kada je na sema­foru upaljeno žuto trepteće svjetlo, kao na slici, dužni propustiti motocikl? (1) *


28. Kako ćete postupiti kada svojim vozilom ulazite s ceste bez suvremenoga kolni­čkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska? (1) *


29. S koje se strane mimoilaze vozila kada naraskrižju dolaze iz suprotnih smjerova iskreću ulijevo? (1) *


30. Vozač vozila iza vas dao je znak pokazivačem smjera da namjerava pretjecati. Što ste dužni učiniti? (1) *


31. Što se ne smije činiti vozilom ako se vozi cestom na kojoj postoje najmanje dvije prometne trake za promet u istom smje­ru i na kojima su kolone vozila u situaci­ji kao na slici? (1) *


32. Na kojoj udaljenosti vozač mora postaviti posebni znak za označivanje vozila zaustavljenog na kolniku (sigurnosni trokut) na cesti izvan naselja? (upišite samo broj) (1) *


33. Što se ne smije činiti vozilom tijekom vožnje kroz tunel u situaciji kao na slici? (1) *


34. Što morate imati od navedenog kao obveznu opremu u osobnom automobilu? (1) *


35. Koliko metara ceste mora osvijetliti svjetlosni snop svjetala za maglu? (1) *


36. Kakve se gume moraju nalaziti na istoj osovini motornog vozila? (1) *


37. Kada se neispravno vozilo smije vući drugim vozilom autocestom? (1) *


38. Naišli ste na zaustavljeno vozilo kojim se organizirano prevoze djeca, u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


39. Kojom brzinom je dopušteno voziti nakon izlaska iz naselja u situaciji kao na slici? (1) *


40. Vozite krajnjom lijevom prometnom tra­kom i želite na raskrižju skrenuti ulijevo u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


41. U situaciji kao na slici, gdje ćete parkira­ti vozilo? (1) *


42. Čemu je vozač dužan prilagoditi brzinu vožnje? (1) *


43. O čemu ovisi razmak od vozila ispred u situaciji kao na slici? (1) *


44. Smijete li pretjecati u situaciji kao na slici? (1) *


45. Kako se treba ponašati vozač vozila koji je započeo pretjecanje ako se iznenada pojavilo vozilo iz suprotnog smjera? (1) *


46. Koji su najčešći uzroci događanja prometnih nesreća? (1) *


47. Koja svjetla za osvjetljavanje ceste, u pravilu, vozač vozila upotrebljava? (1) *


48. Kako ćete se ponašati tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (1) *


49. Zašto je u zimskim uvjetima obvezna uporaba zimske opreme? (1) *