Ispit:


Propisi 2

Broj bodova:


49

Komentar:


Odgovore upisujte bez mjernih jedinica (mm, cm, m, km/h itd.).

1. Što je kolnička traka? (1) *


2. Koliko kolničkih traka ima cesta na slici? (1) *


3. Smije li osoba koja je dobila uvjerenje o položenom vozačkom ispitu upravljati vozilom? (1) *


4. Približavate se automobilom raskrižju u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


5. Kako treba postupiti vozač pod utjecajem alkohola? (1) *


6. U kojim će uvjetima prianjanje guma na cesti biti smanjeno? (1) *


7. Kako ćete postupiti za vožnje u situaciji kao na slici? (1) *


8. Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak ako pješaci namjeravaju stupiti na kolnik? (1) *


9. Kako treba postupiti vozač nakon nailas­ka na situaciju kao na slici? (1) *


10. Na što ukazuje ovaj prometni znak s do­punskom pločom? (1) *


11. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici? (1) *


12. Na što vozača upozorava zeleno treptavo svjetlo? (1) *


13. Što označuje isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici? (1) *


14. Čemu služe smjerokazni stupici u situaciji kao na slici? (1) *


15. Kako ćete postupiti približavajući se vo­zilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici? (1) *


16. Što znači jedan zvižduk zviždaljkom koji daje policijski službenik? (1) *


17. Što vozač mora stalno pratiti za vrijeme vožnje? (1) *


18. Koji je preduvjet važan vozaču za uspje­šno i sigurno gledanje iz vozila? (1) *


19. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


20. Vozeći cestom naišli ste na ovaj promet­ni znak. Kako ćete postupiti? (1) *


21. Koju prometnu površinu vozač mora u pravilu koristiti za kretanje motornog vozila? (1) *


22. Kako treba postupiti vozač vozila koji se svojim vozilom kreće unatrag u situaciji kao na slici? (1) *


23. Po čemu najčešće vozač može prepoznati raskrižje? (1) *


24. Vozač crvenog automobila namjerava skrenuti ulijevo u situaciji kao na slici. Vi kao vozač crnog automobila vozite ravno. Kako ćete postupiti? (1) *


25. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


26. Zbog čega morate, u situaciji kao na sli­ci, propustiti autobus? (1) *


27. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


28. Kako ćete postupiti kada pri skretanju svojim vozilom presijecate biciklističku stazu ili traku što se pruža uzduž kolnika kojim se krećete? (1) *


29. Sto ste dužni učiniti zbog neke zapreke na cesti ako procijenite da nemate dovoljno prostora za sigurno mimoilaženje? (1) *


30. Smije li vozač svojim vozilom pretjecati kolonu vozila? (1) *


31. Što se smatra prekidom kretanja vozila na cesti u trajanju do tri minute osim prekida koji se čini da bi se postupilo po prometnom znaku ili pravilu? (1) *


32. Kako se označuje zaustavljena kolona vozila na cesti izvan naselja? (1) *


33. Kako morate postupiti za vrijeme vožnje kroz tunel u situaciji kao na slici? (1) *


34. Sto označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (1) *


35. Što čini zimsku opremu osobnog automobila? (1) *


36. Koju boju na vozilu daje uključeno stražnje svjetlo za maglu? (1) *


37. Kolika je najmanja dopuštena dubina utora guma? (upišite samo broj) (1) *


38. Sto je dužan učiniti vlasnik vozila koji ne produlji valjanost prometne dozvole u roku 15 dana od dana isteka njezina važenja? (1) *


39. Kojom brzinom je dopušteno voziti na­kon znaka u situaciji kao na slici? (1) *


40. Je li prema položaju automobila ispred vas na prometnoj traci, u situaciji kao na slici, vozač tog automobila zauzeo pravi­lan položaj za skretanje udesno? (1) *


41. Na kojim mjestima u gradu ne smijete parkirati? (1) *


42. Kojom se najvećom dopuštenom brzinom smije voziti cestom izvan naselja, u situ­aciji kao na slici? (1) *


43. Koliki, u pravilu, treba biti razmak izme­đu vozila u vožnji cestom izvan naselja ako su normalni vremenski uvjeti? (1) *


44. Na koje opasnosti morate računati dok pretječete u situaciji kao na slici? (1) *


45. Zbog čega pretjecanje dugih vozila i vozila s nadgrađem predstavlja posebno veliki rizik? (1) *


46. Što je prometna nesreća? (1) *


47. Kako ćete postupiti u slučaju kvara na vozilu u situaciji kao na slici? (1) *


48. Koje opasnosti mogu nastati tijekom vožnje po kiši? (1) *


49. Što je potrebno učiniti kako bi vidljivost iz vozila tijekom vožnje u zimskim uvjetima bila dobra? (1) *