Ispit:


Propisi 3

Broj bodova:


49

Komentar:


Odgovore upisujte bez mjernih jedinica (mm, cm, m, km/h itd.).

1. Što je prometna traka? (1) *


2. Koliko prometnih traka ima cesta na slici? (1) *


3. Smije li vozač tijekom upravljanja vozilom koristiti mobitel? (1) *


4. Kako ćete voziti pokraj osoba prema kojima ne možete primijeniti načelo povjerenja? (1) *


5. Čemu služi uređaj na slici? (1) *


6. O čemu morate voditi računa u situaciji kao na slici? (1) *


7. Vozeći cestom naišli ste na mjesto izvo­đenja radova. Kako ćete postupiti u situa­ciji kao na slici? (1) *


8. Gdje se na cesti postavljaju prometni znakovi izričitih naredaba? (1) *


9. Na koju opasnost vas upozorava ovaj pro­metni znak? (1) *


10. Kako ćete postupiti nakon ovoga promet­nog znaka? (1) *


11. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici? (1) *


12. Kako se na semaforu može pojaviti žuto svjetlo? (1) *


13. Kojem svjetlu na semaforu odgovara po­ložaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici? (1) *


14. Što znači više uzastopnih zvižduka zviždaljkom koje daje policijski službenik? (1) *


15. Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak kao na slici? (1) *


16. Koje posljedice može izazvati kasno uo­čena opasnost u prometu u situaciji kao na slici? (1) *


17. S čime vozač mora računati tijekom vož­nje u situaciji kao na slici? (1) *


18. Što može utjecati na preglednost ispred vozila tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (1) *


19. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


20. Skrećete udesno na raskrižju u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


21. Kako se mora kretati vozač motornog vozila obilježenom prometnom trakom? (1) *


22. Prema čemu je vozač dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila? (1) *


23. Sto je dužan učiniti vozač koji se vozilom približava raskrižju? (1) *


24. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


25. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


26. Zbog čega morate, u situaciji kao na sli­ci, propustiti vozilo koje nailazi iz su­protnog smjera? (1) *


27. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


28. Koja je vozila dužan propustiti vozač vozila koje skreće ulijevo? (1) *


29. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


30. Kada vozač vozilom ne smije početi pretjecati drugo vozilo? (1) *


31. Što se smatra prekidom kretanja vozila na cesti u trajanju duljem od tri minute osim prekida koji se čini da bi se postupilo po prometnom znaku ili pravilu? (1) *


32. Kako mora postupiti vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini, u situaciji kao na slici? (1) *


33. U koliko smjerova se odvija promet u tunelu, u situaciji kao na slici? (1) *


34. Koji od uređaja na vozilu omogućuje normalnu vidljivost iz vozila? (1) *


35. Koji od uređaja pripadaju uređajima za davanje svjetlosnih znakova? (1) *


36. Koliki mora biti tlak u gumama? (1) *


37. Do kojeg odredišta se smije vući neispravno vozilo autocestom ako se neispravnost dogodila na autocesti? (1) *


38. U kojem vremenu vlasnik novog osobnog automobila mora obaviti redoviti tehnički pregled? (1) *


39. Kojom brzinom vam je dopušteno voziti nakon znaka u situaciji kao na slici? (1) *


40. Prema položaju automobila ispred vas na prometnoj traci kako bi trebao postupiti vozač tog automobila u situaciji kao na slici? (1) *


41. Kojom prometnom trakom, u pravilu, vozač obavlja skretanje ulijevo iz ceste s jednosmjernim prometom? (1) *


42. Kojom se najvećom dopuštenom brzinom smije voziti cestom izvan naselja, u si­tuaciji kao na slici? (1) *


43. Koliki, u pravilu, treba biti razmak izme­đu vozila u vožnji cestom izvan naselja? (1) *


44. Prometna traka kojom vozite završava kao u situaciji na slici. Kako ćete postu­piti? (1) *


45. Na kojim se mjestima u prometu na cesti izvan naselja vozač ne smije vozilom za­ustaviti? (1) *


46. Koji su najčešći uzroci događanja pro­metnih nesreća? (1) *


47. Kako ćete postupiti pri mimoilaženju u situaciji kao na slici? (1) *


48. Zbog čega prva kiša predstavlja opasnost za sigurnu vožnju? (1) *


49. Kako čete postupiti, u situaciji kao na slici, pri mijenjanju prometne trake? (1) *