Ispit:


Propisi 4

Broj bodova:


49

Komentar:


Odgovore upisujte bez mjernih jedinica (mm, cm, m, km/h itd.).

1. Što je prometna traka za ubrzavanje? (1) *


2. Koliko prometnih traka ima cesta na slici? (1) *


3. Zbog čega vozač ne smije tijekom upravljanja vozilom koristiti mobitel na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom? (1) *


4. Zašto je vozaču važno pravodobno uočiti opasnost u prometu? (1) *


5. Kako se ponaša vozač koji upravlja vozilom u prometu pod utjecajem droga? (1) *


6. Kako djeluje centrifugalna sila na vozilo pri vožnji kroz zavoj? (1) *


7. Kako ćete, dok vozite, postupiti u situaci­ji kao na slici? (1) *


8. Koji prometni znak označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pru­ge u razini bez branika ili polubranika? (1) *


9. Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje? (1) *


10. Koja motorna vozila ne smijete pretjecati nakon ovoga prometnog znaka? (1) *


11. O čemu vozača obavještava prometni znak na slici? (1) *


12. Koji od prometnih znakova najavljuje pri­bližavanje raskrižju na kojemu se prome­tom upravlja prometnim svjetlima - se­maforima? (1) *


13. Čemu služi puna uzdužna crta na kolniku? (1) *


14. Koja vozila smiju proći kroz raskrižje na kojemu prometom upravlja policijski službenik u situaciji kao na slici? (1) *


15. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici? (1) *


16. Sto se razumijeva pod oštrinom vida? (1) *


17. Kako ćete postupiti tijekom vožnje ako dijete iznenada pretrčava cestu u situaci­ji kao na slici? (1) *


18. Kako treba postupiti vozač vozila da bi pravodobno uočio prometnu situaciju ti­jekom vožnje u situaciji kao na slici? (1) *


19. Vozite gradom i želite skrenuti u ulicu označenu prometnim znakom na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


20. Vozeći cestom naišli ste na ovaj promet­ni znak. Kako ćete postupiti? (1) *


21. Sustigli ste vozilo u situaciji kao na slici. Kako se kreće vozač vozila ispred u situ­aciji kao na slici? (1) *


22. Zašto je vozač dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila? (1) *


23. Koju prometnu traku je dužan izabrati vozač za prolazak raskrižjem? (1) *


24. Približavate se vozilom raskrižju u situa­ciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


25. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


26. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


27. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


28. Koja je vozila vozač dužan propustiti na raskrižju cesta iste važnosti? (1) *


29. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


30. Smije li vozač osobnog automobila ispred vas pretjecati teretni automobil u situaciji kao na slici? (1) *


31. Na kojim od ovih mjesta vozač ne smije zaustavljati ili parkirati svoje vozilo? (1) *


32. Zbog čega je vozač dužan prilagoditi brzinu vožnje kada se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini? (1) *


33. U koliko smjerova se odvija promet u tu­nelu, u situaciji kao na slici? (1) *


34. Što vozaču omogućuju vozačka zrcala tijekom vožnje? (1) *


35. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (1) *


36. Gdje su najčešće zabilježene propisane vrijednosti tlaka zraka u gumama vozila? (1) *


37. Do koje nosivosti smijete opteretiti vaše vozilo? (1) *


38. Vozite cestom izvan naselja. Što ste dužni učiniti u slučaju neispravnosti na vozilu? (1) *


39. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


40. Prema prometnom znaku i oznakama na kolniku, u situaciji kao na slici, u kojem smjeru je dopušten prolazak raskrižjem? (1) *


41. Kojom prometnom trakom vozač obavlja skretanje ulijevo iz ceste s jednosmjer­nim prometom u situaciji kao na slici? (1) *


42. Čemu ste dužni prilagoditi brzinu vožnje na cesti izvan naselja, u situaciji kao na slici? (1) *


43. U kojim je situacijama potrebno povećati vremenski razmak u vožnji između vozila od dvije sekunde na tri sekunde? (1) *


44. Zašto je pretjecanje jedna od najopasnijih radnji vozilom u prometu na cesti izvan naselja? (1) *


45. Kako ćete postupiti kada naiđete na pro­metnu nesreću u kojoj ima ozlijeđenih osoba? (1) *


46. Kako treba postupiti u ovoj situaciji? (1) *


47. Kada ne smijete za vožnje noću upotreb­ljavati duga svjetla za osvjetljavanje ceste? (1) *


48. Kako se treba ponašati tijekom vožnje po prvoj kiši? (1) *


49. Koje opasnosti su moguće, u situaciji kao na slici, ako se naglo koči? (1) *