Ispit:


Propisi 5

Broj bodova:


49

Komentar:


Odgovore upisujte bez mjernih jedinica (mm, cm, m, km/h itd.).

1. Što je prometna traka za usporavanje? (1) *


2. Koliko kolničkih traka ima cesta kao na slici? (1) *


3. Koja osoba može steći pravo na samostalno upravljanje vozilom određene kategorije? (1) *


4. Što vozač mora neprekidno procjenjivati za vrijeme vožnje? (1) *


5. Kako se očituju sposobnosti kod umornog vozača? (1) *


6. Kako djeluje centrifugalna sila na vozilo pri vožnji kroz zavoj? (1) *


7. Vozite cestom uz čiji rub je postavljena ploča s treptačima kao na slici. Sto ona znači? (1) *


8. Na koju opasnost upozorava prometni znak na slici? (1) *


9. Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak? (1) *


10. Kojim je motornim vozilima nakon ovoga prometnog znaka zabranjen promet? (1) *


11. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici? (1) *


12. Kako se najavljuje približavanje vlaka svjetlosnim znakom na slici? (1) *


13. Je li dopušteno vozilom prelaziti preko dvostruke pune razdjelne crte na kolni­ku u situaciji kao na slici? (1) *


14. Kako ćete postupiti približavajući se vo­zilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici koji je prsima okrenut prema vama? (1) *


15. Kada je vozač dužan osobito upotrijebiti zvučni znak upozorenja? (1) *


16. S kojim se problemom suočava vozač sa slabijom oštrinom vida u situaciji kao na slici? (1) *


17. O čemu ovisi kvaliteta percepcije pro­metnog znaka? (1) *


18. Pomoću čega vozač obavlja provjeru prometnih uvjeta? (1) *


19. Vozite cestom u situaciji kao na slici, ka­ko ćete postupiti? (1) *


20. Vozite automobil cestom iza traktora u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


21. Kojom se prometnom trakom, u pravilu, dužan kretati vozač vozilom? (1) *


22. Vozite u situaciji kao na slici. Prema če­mu ste dužni prilagoditi brzinu kretanja vozila? (1) *


23. Što je prestrojavanje? (1) *


24. Približavate se vozilom raskrižju u situa­ciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


25. Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti crveni automobil? (1) *


26. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


27. Približavate se ovom raskrižju. Na semaforu je upaljeno žuto treptavo svjetlo. Kako ćete postupiti? (1) *


28. Kojim se od prometnih znakova uređuje odvijanje prometa na raskrižju? (1) *


29. Koji je vozač dužan zaustaviti svoje vozilo i omogućiti mimoilaženje na cesti s velikim uzdužnim nagibom? (1) *


30. 0 čemu morate voditi računa ako želite pretjecati teretni automobil? (1) *


31. Smije li se zaustaviti ili parkirati vozilo u situaciji kao na slici? (1) *


32. Je li vozač dužan zaustaviti svoje vozilo ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini kada se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji najavljuju približavanje vlaka? (1) *


33. Kako ćete postupiti u slučaju požara na vašem vozilu za vožnje u tunelu? (1) *


34. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (1) *


35. Koja je svrha uključivanja stop-svjetala na motornom vozilu? (1) *


36. Na kojoj se udaljenosti (na udaljenosti od najmanje koliko m) iza zaustavljene kolone vozila postavljaju dva sigurnosna trokuta, jedan pokraj drugog? (upišite samo broj) (1) *


37. Koje su posljedice manjeg tlaka u gumama od propisanog? (1) *


38. Kako mora biti raspoređen teret u osobnom automobilu ili na njemu? (1) *


39. Koje opasnosti možete očekivati u situa­ciji kao na slici? (1) *


40. Vozite automobil desnom prometnom trakom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


41. Sto karakterizira vožnju izvan naselja? (1) *


42. O čemu morate voditi računa ako se vo­zilom uključujete u promet na cestu iz­van naselja? (1) *


43. U kojim je situacijama potrebno povećati vremenski razmak u vožnji između vozila na više od tri sekunde? (1) *


44. Koje su opasnosti moguće pri pretjecanju vozila, u situaciji kao na slici? (1) *


45. Kako morate propisno obilježiti vozilo koje ste zbog opravdanih razloga zausta­vili na cesti? (1) *


46. Što je vozač dužan učiniti kad naiđe namjesto prometne nesreće u kojoj ima ozlijeđenih osoba? (1) *


47. Koja se svjetla smiju koristiti noću u normalnim atmosferskim uvjetima za osvjetljavanje ceste dok se vozi kroz naselje? (1) *


48. Kako ćete, kao vozač, postupiti ako vozilo koje vam dolazi iz suprotnog smjera ima upaljena duga svjetla? (1) *


49. Koje opasnosti su moguće u situaciji kao na slici? (1) *