Ispit:


Propisi 6

Broj bodova:


49

Komentar:


Odgovore upisujte bez mjernih jedinica (mm, cm, m, km/h itd.).

1. Što je cesta? (1) *


2. Što prikazuje situacija kao na slici? (1) *


3. S kojim rokom važenja se izdaje vozačka dozvola? (1) *


4. Vozite autocestom u situaciji kao na slici. Zbog čega možete biti u opasnosti? (1) *


5. Kako mora postupiti vozač kada osjeti prve znake umora? (1) *


6. Što je put reagiranja? (1) *


7. Čime je određeno značenje prometnog znaka? (1) *


8. Na koju opasnost upozorava prometni znak kao na slici? (1) *


9. Koji prometni znak označuje brzinu koja se preporučuje na određenoj dionici ce­ste? (1) *


10. Kako ćete postupiti nakon ovoga promet­nog znaka? (1) *


11. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici? (1) *


12. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici prije nailaska vlaka? (1) *


13. Čemu služi dvostruka isprekidana razdjelna crta u situaciji kao na slici? (1) *


14. Kako policijski službenici mogu davati znakove sudionicima u prometu? (1) *


15. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici? (1) *


16. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


17. O čemu ovisi kvaliteta percepcije pro­metne situacije tijekom vožnje u situaci­ji kao na slici? (1) *


18. Radi čega vozač mora provjeravati mrtvi kut? (1) *


19. Vozeći prilazite ovom prometnom zna­ku. Kako ćete postupiti? (1) *


20. Traktor ispred vas vozi oko 30 km na sat, u situaciji kao na slici. Smijete li ga pre­tjecati? (1) *


21. Kako je dužan kretati se vozač vozilom kolnikom na kojem prometne trake nisu obilježene? (1) *


22. Vozite u situaciji kao na slici. Prema če­mu ste dužni prilagoditi brzinu kretanja vozila? (1) *


23. Što je mijenjanje prometne trake? (1) *


24. Približavate se vozilom raskrižju u situa­ciji kao na slici? Kako ćete postupiti? (1) *


25. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


26. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


27. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


28. Približavate se vozilom raskrižju na kojem se prometom upravlja semaforima. Kada smijete nastaviti vožnju? (1) *


29. Koje će se vozilo kretati unatrag kad se jedno od vozila koja se mimoilaze na velikom uzdužnom nagibu mora kretati unatrag? (1) *


30. Zbog čega ne smijete pretjecati oba vozi­la ispred vas u situaciji kao na slici? (1) *


31. Vozite cestom izvan naselja. Ako morate zaustaviti ili parkirati vozilo, gdje ćete to učiniti? (1) *


32. Što se označuje svjetlosnim znakom na slici? (1) *


33. Koja se vozila smatraju vozilima pod pratnjom? (1) *


34. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (1) *


35. Čemu služe pokazivači smjera na motornom vozilu? (1) *


36. Kada treba kontrolirati tlak u gumama? (1) *


37. Koliko metara smije premašiti teret na vozilu najudaljeniju točku s prednje stra­ne vozila? (upišite samo broj) (1) *


38. Po čemu ćete prepoznati da je na cesti zaustavljena kolona vozila? (1) *


39. Koje opasnosti možete predvidjeti za vožnje kao u situaciji na slici? (1) *


40. Kojom prometnom trakom vam je dopu­šteno voziti u situaciji kao na slici? (1) *


41. Koja su obilježja vožnje izvan naselja? (1) *


42. Što vozač pri uključivanju vozilom u pro­met na cestu izvan naselja mora dobro procijeniti? (1) *


43. Što je dužan učiniti vozač vozila kada ga drugo vozilo pretječe u situaciji kao na slici? (1) *


44. Kako treba postupiti sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta? (1) *


45. Koji sudionici u prometu se, u pravilu, slabo uočavaju noću? (1) *


46. Koje opasnosti pri mimoilaženju mogu nastati u ovoj situaciji? (1) *


47. Vozite vozilo s upaljenim kratkim svjetlima. Kako ćete postupiti ako vozilo koje vam dolazi iz suprotnog smjera ima upaljena duga svjetla? (1) *


48. Koje opasnosti su moguće tijekom vožnje u situaciji na slici? (1) *


49. S kojim opasnostima morate računati u situaciji kao na slici? (1) *