Ispit:


Propisi 7

Broj bodova:


49

Komentar:


Odgovore upisujte bez mjernih jedinica (mm, cm, m, km/h itd.).

1. Što je biciklistička staza? (1) *


2. Vozite desnom prometnom trakom u situ­aciji kao na slici. Koja prometna traka se nalazi desno od trake po kojoj vozite? (1) *


3. Kojim kategorijama vozila ima pravo upravljati vozač kojemu je izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilima B kategorije? (1) *


4. Vozite autocestom u situaciji kao na slici. Koja opasnost vam prijeti? (1) *


5. Sto povećava umor vozača za vrijeme vožnje? (1) *


6. Što je put kočenja? (1) *


7. Kako se u prometu na cesti čitaju prometni znakovi? (1) *


8. Na koju opasnost upozorava postavljeni prometni znak u situaciji kao na slici? (1) *


9. Koji prometni znak označuje zabranu prometa za sva motorna vozila? (1) *


10. Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom? (1) *


11. O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici? (1) *


12. Čemu služe oznake na kolniku? (1) *


13. Čemu služi dvostruka kombinirana crta na kolniku u situaciji kao na slici? (1) *


14. Kako ćete postupiti približavajući se vo­zilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti ulijevo? (1) *


15. Kako ćete postupiti pri nailasku na pro­metni znak kao na slici? (1) *


16. Što je širina vidnog polja vozača? (1) *


17. Koje su opasnosti moguće tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (1) *


18. Kako treba postupiti vozač vozila tije­kom vožnje u situaciji kao na slici? (1) *


19. Vozeći cestom naiđete na mjesto obilje­ženo ovim prometnim znakom. Kako ćete postupiti? (1) *


20. Što mora učiniti vozač prije započinjanja neke radnje vozilom u prometu? (1) *


21. Kako morate voziti kolnikom na kojem prometne trake nisu obilježene u situaci­ji kao na slici? (1) *


22. Koliko je ograničenje brzine kretanja vozila na cesti u naselju u kojemu brzina kretanja nije određena posebnim prometnim znakom? (1) *


23. Na koji način se vozač može pripremiti za promijenu prometne trake? (1) *


24. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


25. Zbog čega ste obvezni nakon što propu­stite crveni automobil u situaciji kao na slici voziti prije crnog automobila? (1) *


26. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (1) *


27. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji? (1) *


28. Kojim se od prometnih znakova uređuje odvijanje prometa na raskrižju? (1) *


29. Kada se na velikom uzdužnom nagibu na kojemu je mimoilaženje otežano susretnu vozila istih kategorija, koje se vozilo mora kretati unatrag i omogućiti mimoilaženje? (1) *


30. Vozite iza crvenog automobila u situaci­ji kao na slici. Smijete li pretjecati? (1) *


31. Koliki najmanji razmak mora biti od obilježenoga pješačkog prijelaza i parkiranog vozila? (upišite samo broj) (1) *


32. Koja se vozila ne smiju kretati autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila? (1) *


33. Kako se morate ponašati ako susretnete vozila pod pratnjom? (1) *


34. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (1) *


35. Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (1) *


36. Koliko priključnih vozila može biti pridodano motornom vozilu u prometu na javnoj cesti, osim na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila? (1) *


37. Kako morate označiti teret koji za više od jednog metra premašuje najudaljeniju točku na stražnjoj strani vašeg vozila? (1) *


38. Što karakterizira ekonomičnu vožnju? (1) *


39. Vozite u situaciji kao na slici. Sto vam je zabranjeno? (1) *


40. Vozeći cestom s jednosmjernim prome­tom približavate se zaustavljenom auto­busu u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (1) *


41. Koje opasnosti prijete u vožnji na cesti iz­van naselja u situaciji kao na slici? (1) *


42. Zbog čega morate dobro procijeniti brzi­nu vozila koja nailaze cestom na koju se uključujete? (1) *


43. Na koji način možete kontrolirati raz­mak od vozila ispred u vožnji, u situaciji kao na slici? (1) *


44. Na koje opasnosti morate računati u situ­aciji kao na slici? (1) *


45. Koju radnju vozilom na cesti izvan nase­lja, u situaciji kao na slici, namjerava obaviti vozač s obzirom na znakove koje daje? (1) *


46. U kojim slučajevima se sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta može privremeno udaljiti? (1) *


47. Pretječete noću vozilo koje vozi s upaljenim kratkim svjetlima za osvjetljenje ceste. Kako ćete postupiti? (1) *


48. Zbog čega nastaje vodeni klin (aquaplaning)? (1) *


49. Smije li se osobnim automobilom, u situ­aciji kao na slici, nastaviti vožnju? (1) *