Quizzes & Surveys

Dobrodošli na kviz - Test za autoškolu #10

Bodovni sistem prilagođen je online ispitivanju, no vrijede ista pravila kao i na službenom polaganju. Smijete imati do 4 netočna odgovora (potrebno je skupiti 96 bodova) te sva pitanja o raskrižjima moraju biti točno odgovorena.


Završili ste sa rješavanjem kviza!Email

Dobrodošli na kviz - Test za autoškolu #9

Bodovni sistem prilagođen je online ispitivanju, no vrijede ista pravila kao i na službenom polaganju. Smijete imati do 4 netočna odgovora (potrebno je skupiti 96 bodova) te sva pitanja o raskrižjima moraju biti točno odgovorena.


Završili ste sa rješavanjem kviza!Email

Dobrodošli na kviz - Test za autoškolu #8

Bodovni sistem prilagođen je online ispitivanju, no vrijede ista pravila kao i na službenom polaganju. Smijete imati do 4 netočna odgovora (potrebno je skupiti 96 bodova) te sva pitanja o raskrižjima moraju biti točno odgovorena.


Završili ste sa rješavanjem kviza!Email

Dobrodošli na kviz - Test za autoškolu #7

Bodovni sistem prilagođen je online ispitivanju, no vrijede ista pravila kao i na službenom polaganju. Smijete imati do 4 netočna odgovora (potrebno je skupiti 96 bodova) te sva pitanja o raskrižjima moraju biti točno odgovorena.


Završili ste sa rješavanjem kviza!Email

Dobrodošli na kviz - Test za autoškolu #6

Bodovni sistem prilagođen je online ispitivanju, no vrijede ista pravila kao i na službenom polaganju. Smijete imati do 4 netočna odgovora (potrebno je skupiti 96 bodova) te sva pitanja o raskrižjima moraju biti točno odgovorena.


Završili ste sa rješavanjem kviza!Email

Dobrodošli na kviz - Test za autoškolu #5

Bodovni sistem prilagođen je online ispitivanju, no vrijede ista pravila kao i na službenom polaganju. Smijete imati do 4 netočna odgovora (potrebno je skupiti 96 bodova) te sva pitanja o raskrižjima moraju biti točno odgovorena.


Završili ste sa rješavanjem kviza!Email

Dobrodošli na kviz - Test za autoškolu #4

Bodovni sistem prilagođen je online ispitivanju, no vrijede ista pravila kao i na službenom polaganju. Smijete imati do 4 netočna odgovora (potrebno je skupiti 96 bodova) te sva pitanja o raskrižjima moraju biti točno odgovorena.

Koja se vozila ne smiju uključiti u promet autocestom odnosno brzom cestom?

O čemu ovisi dužina puta reagiranja?

Koja se svjetla, u pravilu, koriste za osvjetljavanje ceste?

Koja se vozila ne smiju vući užetom?

S koje ćete strane neposredno ispred ili u raskrižju pretjecati vozilo koje skreće ulijevo?

Na kojim mjestima ne smijete zaustaviti ili parkirati vozilo?

Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje po cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, odnosno brzoj cesti?

Kada će se vozača kazniti novčano od 5.000 do 15.000 kn ili kaznom zatvora do 60 dana

Kolika mora biti najmanje širina slobodnog prolaza na dijelu ceste od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne crte na kolniku?

Kojom najvećom brzinom smijete voziti cestom izvan naselja, osim na autocesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila?

U normalnim prometnim uvjetima brzina vožnje na cesti ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod:

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

Koja vozila smijete pretjecati nakon ovog prometnog znaka?

Na što vam ukazuje ovaj prometni znak?

Na koja vozila se odnosi ovaj prometni znak?

U ovoj situaciji prestrojili ste se za skretanje ulijevo. Kako ćete postupiti obzirom na oznake na kolniku?

Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

Vozite bijeli automobil kao na slici. Kako ćete postupiti?

Koje opasnosti prijete u trenutku ulaska u tunel?

Sustigli ste vozilo u situaciji kao na slici. Želite ga pretjecati. Kako ćete postupiti?

Približavate se raskrižju na kojem stoji policajac kao na slici. Što znači znak što ga policajac daje?

Kako ćete voziti ulaskom u naselje kao na slici?

Što se podrazumijeva pod zimskim uvjetima na cesti?

Smijete li vući neispravno vozilo autocestom?

U kojim slučajevima bočni vjetar može biti jako opasan?

Kako može djelovati i mala količina alkohola u krvi?

Vozite u situaciji kao na slici. Koje vozilo ne smijete pretjecati?

Na raskrižju želite skrenuti lijevo. Kako ćete se mimoići s vozilom koje iz suprotnog smjera također skreće ulijevo?

Koje radnje ne smijete činiti na cesti s jednosmjernim prometom?

Koje radnje ne smijete izvoditi na autocesti?

utobus kojim se organizirano prevoze djeca zaustavljen je na kolniku zbog ulaska i izlaska djece. Kako ćete postupiti?

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Kolika je duljina svjetlosnog snopa dugih svjetala?

Završili ste sa rješavanjem kviza!

Dobrodošli na kviz - Test za autoškolu #3

Bodovni sistem prilagođen je online ispitivanju, no vrijede ista pravila kao i na službenom polaganju. Smijete imati do 4 netočna odgovora (potrebno je skupiti 96 bodova) te sva pitanja o raskrižjima moraju biti točno odgovorena.

1. 
Gdje je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje?

2. 
Koga ne smijete prevoziti na prednjem sjedalu svog osobnog automobila?

3. 
Približavate se prijelazu preko željezničke pruge koji nije zaštičen. Kako ćete postupiti?

4. 
Koliko priključnih vozila može biti pridodano motornom vozilu u prometu na javnoj cesti, osim na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila?

5. 
Vozite iza drugog vozila. Što ste dužni učiniti?

6. 
Što označuje strelica na sredini kolnika kao na slici?

7. 
Koji od uređaja na vozilu omogućuje normalnu vidljivost iz vozila?

8. 
Vozite kroz tunel. Što ne smijete činiti vozilom?

9. 
Kojom najvećom brzinom na cesti smije upravljati vozilom mladi vozač koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije?

10. 
Čemu ste dužni prilagoditi brzinu vožnje ?

11. 
Što je vozač obvezan učiniti ako namjerava voziti unatrag ?

12. 
Koliko je ograničenje brzine za osobne automobile kad vuku drugo, neispravno vozilo?

13. 
Što je prometna nesreća?

14. 
Po čemu prepoznajete vozilo koje obavlja prijevoz opasnih tvari?

15. 
Kojom brzinom je dopušteno voziti u situaciji kao na slici?

16. 
Koji prometni znak znači zabranu prometa za sva motorna vozila ?

17. 
.Koje opasnosti mogu nastati nepoštivanjem ovoga znaka?

18. 
Koja vozila smiju koristiti cestu obilježenu ovim prometnim znakom?

19. 
Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka?

20. 
Približavate se raskrižju na kojem prometom upravlja policajac. S obzirom na položaj tijela, kojim smjerom možete nastaviti vožnju?

21. 
Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

22. 
Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

23. 
Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

24. 
.Približavate se ovom raskrižju.Na semaforu je upaljeno žuto treptavo svjetlo. Kako ćete postupiti ?

25. 
Koju ćete prometnu traku koristiti za skretanje ulijevo ako prometnim znakom ili oznakama na kolniku nije drukčije određeno ?

26. 
Kako ćete postupiti pri uključivanju u promet ?

27. 
Koliko kolničkih traka ima cesta na slici?

28. 
Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom bojom?

29. 
Kolika je najmanja dopuštena dubina utora guma u zimskim uvjetima?

30. 
Kada vozač smije proći raskrižjem ako je na semaforu upaljeno samostalno žuto svjetlo?

31. 
Koliki, u pravilu treba biti razmak između vozila u vožnji cestom izvan naselja?

32. 
Kako morate označiti vozilo zaustavljeno zbog kvara (prometne nesreće i sl.) na kolniku?

33. 
Zbog čega vozač, u situaciji kao na slici, mora naručito paziti na razmak od vozila ispred?

34. 
Kojom najvećom brzinom je dopušteno voziti nakon izlaska iz naseljenog mjesta?

35. 
Kako ćete pravilno koristiti traku za ubrzanje?

36. 
Kojim vozilima morate ustupiti prednost u prometu kada daju zvučne ili svjetlosne znakove?

37. 
Čemu ste dužni prilagoditi brzinu vožnje na cesti izvan naselja?

38. 
Koje vam se sankcije mogu izreći za prekršaje u prometu?

Završili ste sa rješavanjem kviza!

Dobrodošli na kviz - Test za autoškolu #2

Bodovni sistem prilagođen je online ispitivanju, no vrijede ista pravila kao i na službenom polaganju. Smijete imati do 4 netočna odgovora (potrebno je skupiti 96 bodova) te sva pitanja o raskrižjima moraju biti točno odgovorena.

1. 
Što karakterizira cestu namijenjenu isključivo za promet motornih vozila?

2. 
Zašto je hrapav kolnički zastor povoljniji od glatkog?

3. 
Što je put reagiranja?

4. 
Koja obilježja ceste izvan naselja utjeću na povećanje sigurnosti vožnje?

5. 
Vozite cestom u situaciji kao na slici. Na koje poprečne oznake nailazite?

6. 
Što je prometna traka?

7. 
Koliko kolničkih traka ima cesta u situaciji kao na slici?

8. 
Namjeravate se vozilom s ceste bez suvremenog kolničkog zastora uključiti u promet u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?

9. 
Što vozač mora učiniti kada namjerava promjeniti prometnu traku?

10. 
Što označuje rubna crta na kolniku u situaciji kao na slici?

11. 
O čemu ovisi dužina puta kočenja?

12. 
Koji najmanji razmak morate ostaviti od vozila do obilježenog pješačkog prijelaza ako ga želite parkirati?

13. 
Čemu je vozač dužan prilagoditi brzinu vožnje?

14. 
Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje kojom smijete voziti u naselju ako prometnim znakom nije drugačije određeno?

15. 
Što pokazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

16. 
Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka ako pješaci namjeravaju stupiti na kolnik?

17. 
Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik?

18. 
Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje?

19. 
Na što ukazuje ovaj prometni znak?

20. 
Na koja se vozila odnosi ovaj prometni znak?

21. 
Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

22. 
Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

23. 
Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

24. 
Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

25. 
Ako vozilom vučete drugo neispravno vozilo, kojom najvećom brzinom smijete voziti?

26. 
Gdje je zabranjeno polukružno okretanje?

27. 
Koja su bitna obilježja vožnje u gradu?

28. 
Što vozač ne smije činiti svojim vozilom na cesti na kojoj su kolničkre trake odvojene?

29. 
Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici?

30. 
Kada je za vozača iznimno važna prilagodba očiju na svjetlo i tamu?

31. 
Kako može djelovati i mala količina alkohola u krvi?

32. 
Kako ćete u gradu voziti u koloni vozila?

33. 
Koje opasnosti prijete u trenutku ulaska u tunel?

34. 
Vozeći cestom naišli ste na mjesto izvođenja radova. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

35. 
Koje radnje vozilom ne smijete izvoditi na autocesti?

36. 
Sustigli ste vozilo u situaciji kao na slici. Želite ga pretjecati. Kako ćete postupiti?

37. 
Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

38. 
Od čega se sastoji zaustavni put vozila?

Završili ste sa rješavanjem kviza!

Dobrodošli na kviz - Test za autoškolu #1

Bodovni sistem prilagođen je online ispitivanju, no vrijede ista pravila kao i na službenom polaganju. Smijete imati do 4 netočna odgovora (potrebno je skupiti 96 bodova) te sva pitanja o raskrižjima moraju biti točno odgovorena.

1. 
Kako se mora ponašati vozač kad uz cestu uoči prometni znak?

2. 
Što označuju prometni znakovi izričitih naredaba?

3. 
Kada vozač smije proći raskrižjem ako je na semaforu upaljeno samostalno žuto svjetlo?

4. 
Kako se na semaforu može pojaviti žuto svjetlo?

5. 
Smijete li pretjecati kolonu sporih vozila?

6. 
Uključujete se na autocestu u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?

7. 
Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje po cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila?

8. 
O čemu ovisi razmak između vozila koja se kreću jedno za drugim?

9. 
Kako morate označiti teret koji za više od jednog metra premašuje najudaljeniju točku na stranjoj strani vašeg vozila?

10. 
Vozite iza drugog vozila. Što ste dužni učiniti?

11. 
Koji najmanji razmak morate ostaviti od vozila do najbližeg ruba poprečnog kolnika na raskrižju ako ga želite parkirati?

12. 
Kolika je najmanja dopuštena dubina utora guma?

13. 
Koliko priključnih vozila može biti pridodano motornom vozilu u prometu na javnoj cesti, osim na autocesti, brzoj cesti i cesti isključivo za promet motornih vozila?

14. 
Kolika je duljina svjetlosnog snopa dugih svjetala?

15. 
Što najavljuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

16. 
Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak?

17. 
Na što vas upozorava ovaj prometni znak?

18. 
Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje?

19. 
Što morate izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?

20. 
Što obilježavaju priremeni prometni znakovi?

21. 
Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

22. 
Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

23. 
Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

24. 
Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

25. 
Pomoću čega se smiju vući neispravna vozila u prometu na cesti?

26. 
Kada je dopušteno započeti pretjecati drugo vozilo?

27. 
Približavate se raskrižju na kojem prometom upravlja policajac. S obzirom na položaj tijela, kojim smjerom možete nastaviti vožnju?

28. 
Kako ćete postupiti pri ulasku vozilom u kružni tok prometa u situaciji kao na slici?

29. 
Ako vam se na instrument ploči za vožnje uključi crvena kontrolna žaruljica, kao na slici,što to može značiti?

30. 
Što ste dužni učiniti u situaciji kao na slici?

31. 
Koje radnje vozilom ne smijete činiti na cesti s jednosmjernim prometom?

32. 
Što se ne smije činiti vozilom tijekom vožnje kroz tunel u situaciji kao na slici?

33. 
Vozite vozilo s upaljenim kratkim svjetlima. Kako ćete postupiti ako vozilo koje vam dolazi iz suprotnog smjera ima upaljena duga svjetla?

34. 
O čemu ovisi dužina puta reagiranja?

35. 
Što ćete učiniti danju u vožnji ako iznenada nastupi magla?

36. 
Kada se vozilom isključujete iz raskrižja s kružnim tokom prometa, kako ćete upozoriti druge sudionike?

37. 
Vozite desnom prometnom trakom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?

38. 
Što se podrazumijeva pod zimskim uvjetima na cesti?

Završili ste sa rješavanjem kviza!

Kontaktiraj nas

GENERALNI UPITI:

info@prometni-propisi.hr

UPITI ZA SURADNJU:

suradnja@prometni-propisi.hr

Prijavi se na newsletter
* indicates required

Prijavom na newsletter prihvaćate da vam šaljemo e-mailove sa budućim novostima, kvizovima i ostalim stvarima povezanima uz web stranicu.

© 2023 Prometni-propisi.hr | Sva prava pridržana